Het diploma is 2 jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn betreffende onderstaande punten 1 t/m 20 Dit ter beoordeling door een instructeur Eerste Hulp welke door de Nederlandse Reanimatie Raad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur.

Om te beoordelen of de geldigheidsduur van een diploma of certificaat verlengd kan worden kan de bevoegd beoordelaar desgewenst met een toets van de cursist onderzoeken.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden.

 1. Let op gevaar / zorg voor professionele hulp / rautekgreep
 2. Letsels/ziekte ademhaling / buikstoten
 3. Letsels/ziekte circulatie / traumazwachtel
 4. Letsels/ziekte bewustzijn
 5. Reanimatie volwassene/AED
 6. Reanimatie zuigeling/kind/AED
 7. Snel op de zij draaien bij braken
 8. Druk op de wond bij hevig bloedverlies / wonddrukverband
 9. Stabiele zijligging
 10. Mogelijk wervelletsel
 11. Beschutting
 12. Hittekramp
 13. Flauwte
 14. Wonden
 15. Giftige stoffen huid/ogen
 16. Kneuzing en verstuiking
 17. Botbreuken en ontwrichtingen
 18. Letsel oog, oor. neus en mond
 19. Steken en beten
 20.  Ziekteklachten/kinderziekte
  Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten.