De cursus kost 195 euro start bij voldoende aanmelding. InbegrepenĀ  nieuwe uitgaven Het Oranje Kruis handleidingsboekje, de examenkosten en alle benodigde lesmateriaal. Neem contact op met jouw zorgverzekeraar of het lesgeld vergoed wordt. Klik hier voor meer informatie.

Na het behalen van je diploma kan je ook lid worden van de vereniging. De lidmaatschapskosten zijn 46 euro per jaar plus eenmalig 5 euro administratiekosten. Je bent ook welkom op de 19 avonden per jaar.

De contributie kan overgemaakt worden op onze bankrekening NL66 INGB 0004 8802 60 ten name van de Kon. Ver. EHBO Afd. Amsterdam Oost te Landsmeer. Vermeld daarbij je naam en contributie 2020

  • Voor basiscursus en voor lidmaatschap

    Aanmelden