Data algemene ledenvergadering Amsterdam-Oost 18 maart 2019

Data district Noord-Holland jaarvergadering  20 april 2019 in Zaandam

Data landelijke vergadering 25 mei 2019 in Hoorn

jaarverslag 2017 webversie

 

Op de oefenavond?

Het boekje is te koop voor 27,50 euro.

AVG

privacystatement KNV EHBO Amsterdam-Oost

Huishoudelijk reglement

Afdeling Amsterdam-Oost van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO

concept-huish-regl-ehbo-amsterdam-oost-januari-2015 Doc

concept-huish-regl-ehbo-amsterdam-oost-januari-2015 Pdf