Belangrijke vergaderdata 2019

Datum algemene ledenvergadering Amsterdam-Oost 18 maart 2019

Datum Algemene leden jaarvergadering District Noord-holland 20 april 2019 in  Van der Valk Oostzaan. Iedereen kan zich via secretariaat aanmelden als toehoorder.

Datum landelijke vergadering 25 mei 2019 in Van der Valk Hoorn. Bij secretariaat aanmelden als toehoorder.

 

Op de oefenavond?

Het boekje is te koop voor 27,50 euro.

AVG

privacystatement KNV EHBO Amsterdam-Oost

Huishoudelijk reglement

Afdeling Amsterdam-Oost van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO

concept-huish-regl-ehbo-amsterdam-oost-januari-2015 Doc

concept-huish-regl-ehbo-amsterdam-oost-januari-2015 Pdf