Het diploma is 2 jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van het diploma moet men competent zijn betreffende onderstaande punten 1 t/m 20 Dit ter beoordeling door een instructeur Eerste Hulp welke door de Nederlandse Reanimatie Raad is erkend als zelfstandig bevoegd reanimatie-instructeur.

Om te beoordelen of de geldigheidsduur van een diploma of certificaat verlengd kan worden kan de bevoegd beoordelaar desgewenst met een toets van de cursist onderzoeken.

De vaardigheden/competenties die geleerd en getoetst worden

1   Let op gevaar [incl. Rautekgreep]
2   Zorg voor professionele hulp
3   Snel op de zij draaien bij braken
4   Druk op de wond bij hevig bloedverlies
5   Reanimatie volwassene
6   Reanimatie zuigeling/kind
7   Stabiele zijligging
8   Mogelijk wervelletsel
9   Letsels/ziekten ademhaling
10 Letsels/ziekten circulatie
11 Letsels/ziekten bewustzijn
12 Beschutting [onderkoeling/oververhitting]
13 Flauwte zonder wegraking
14 Wonden
15 Brandwonden
16 Bevriezingswonden
17 Giftige stoffen huid/ogen
18 Kneuzing, spierscheuring, verstuiking
19 Botbreuken en ontwrichtingen
20 Letsel oog, oor, neus, mond
21 Steken en beten
22 Ziekteklachten
23 Kinderziekten
24 Stop de bloeding red een leven
Deze vaardigheden omvatten zowel theoretische als praktische aspecten.