Jaarverslag / statuten / mededelingen

Jaarverslag 2021

Huishoudelijk reglement

Laatste statutenwijziging

BERICHT VAN DE VOORZITTER


Afgelopen donderdag is er een informatiebijeenkomst geweest van de Lotuskring Uithoorn waarin teksten uitleg is gegeven over de opleiding tot Lotus slachtoffer die gestart wordt bij deze Lotuskring. Op dezeavond werden ook diverse situaties inzichtelijk gemaakt. Voorafgaand aan de daadwerkelijke opleiding wordener vanaf 5 januari 2023 vier introductielessen gegeven om daadwerkelijk vast te stellen of de cursisten de opleiding daadwerkelijk kunnen volgenen geschikt zijn. In de vierde les volgt een evaluatie. Deze vier lessen kost 40 euro.
Indien u besluit om de gehele opleiding te volgen, moet u rekenen op een opleidingsduur van 15 maanden (waarbij in zomervakantie geen lesgegeven wordt) en er tweemaal per maand een lesavond is. Ook zijn er 6 zaterdagen in het gehele traject ingepland. Kosten zijn 325 euro, plus 250 euro aan examenkosten. In goed overleg met het bestuur van Amsterdam-Oost kunnen deze kosten eventueel vergoed worden. Het bestuur verzoekt leden nadrrukkelijk na te denken of deze opleiding voor hen geschikt is.
Voor meer informatie en opgave voor de introductielessen verwijs ik u naar de website van de Lotuskring Uithoorn:

Open Avond op donderdag 24 november 2022lotusuithoorn.nl


Bericht van secretaris

◼ Na een traject van ruim drie maanden is onze website vernieuwd. De onderliggende structuur van de website is volledig nieuw en daardoor heeft de site een moderne en frisse uitstraling. Ook zijn er nieuwe foto’s geplaatst. Daarnaast het advies om sowieso in de maanden augustus/september, alsmede in december/januari even op de website te kijken omdat in die periode het nieuwe lesrooster op de website geplaatst wordt. Tenslotte bedankt het bestuur de heer Patrick Klaassen, webmaster, voor zijn werkzaamheden aan de website.

Geen les op de volgende data

Er wordt geen les gegeven op volgende data:

  • Maandag 5 december